Øker busskapasiteten mot økt koronasmitteSom et forebyggende tiltak mot mutert koronavirus er det nå satt inn ekstra bussmateriell i rushperiodene på bybussene i Ålesund, Molde og Kristiansund der kollektivtrafikken er størst.

Det er i rushtiden fylket nå setter inn ekstra bussmateriell som et tiltak mot mutert koronavirus.

Det er Mør og Romsdal fylkeskommune som opplyser dette i en pressemelding.

-Selv om vi nå setter inn ekstra busser på de mest trafikkerte rutene og tidspunktene, er kapasitetsøkningen i seg selv ikke nok. Vi er avhengig av at de reisende, som kan, bruker alternative transportmåter eller reiser utenom rushperiodene, sier seksjonsleder Jesper Wiig.

Kommunelegene i de tre byene er enig med fylkeskommunen om at det må settes i verk flere tiltak for å redusere presset nå når en ser flere tilfeller av oppblomstring av muterte virusvarianter.

I tillegg er det nå et tett samarbeid mellom bykommunene, NRNU, fagskolene og de videregående skolene for å fordele de reisende på flere avganger.

Som en følge av dette vil elever på noen skoler kunne oppleve en mindre forsyning av skoledagen. Elevene dette gjelder vil få nærmere informasjon fra sin skole.

- Når bussen er full, ber vi om at reisende respekterer dette, og venter på neste buss.
I Ålesund er det for eksempel avganger hvert 10 minutt på bybussene i rushperioden, så det er ikke lenge å vente på neste avgang, seier Wiig. 

Kommuneoverlegene i Ålesund og Kristiansund oppfordrer om at reisende bruker munnbind ved trengsel.

– I kommunene Ålesund, Giske og Sula vil det i forbindelse med at det blir innført tiltak for å få ned trengsel i skoleskyssen komme med anbefaling om at elever i spesielt vidaregående skoler, studenter og andre voksne bruker munnbind når en ikke kan holde avstand, seier kommuneoverlege Olav Mestad i Ålesund kommune. 

Han understreker at det er viktig med rett bruk av munnbind. En skal fortsatt unngå trengsel og holde avstand. Barn skal ikke bruke munnbind.