Ålesund, Sula og Giske med ny nedstengning-Vi har vært heldige å ha hatt en relativt lav smittesituasjon i Ålesund og opplevd god kontroll inntil onsdag forrige uke, sier kommuneoverlege Olav Mestad som betegner dagens situasjon som alvorlig. 

Det blir skjenkestopp i Ålesund kommune fra midnatt i dag 26. april.

Godt vær førte imidlertid til en situasjon der mange folk samlet seg ved flere av byens utesteder og man opplevde i ettertid av dette å få kjennskap til smittetilfeller både ved Anno og Toldboden.

- Smittesituasjonen ble raskt uoversiktlig, og har ført til svært mange i karantene og 35 smittetilfeller som peker tilbake til den konkrete helgen. Dette vurderes som alvorlig. Vi må derfor sette inn tiltak for å begrense videre smittespredning. Det har vist seg å være vanskelig å få gitt direkte beskjed til personer som oppholdt seg, spesielt på Toldboden, og vi har derfor vært nødt til å varsle via egne kanaler og media, sier Mestad.

-Tiltakene er svært lik den forrige lokale forskriften, og vi er nå på risikonivå 4, sier kommunedirektør Astrid Eidsvik som opplyser at situasjonen krever at de stenger ned en del virksomheter i Ålesund, Sula og Giske.

Her er en enkel oversikt:

-Treningssenter, badeanlegg, lekeland, aktivitetsparker, kino, teater og konserter ol. stenges.
Offentlige tilbud som samler folk innendørs.

-Påbud om hjemmekontor

-Skjenkestopp

-Universitet går over til digital undervisning

-Stans av idrett- og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år. (Innendørs)

-Plikt om munnbind der en ikke kan holde en meters avstand.

Så ønsker de fokus på veilendende råd:

-Maks 2 personer hjemme på besøk

-Maks 10 personer i nærkontakt totalt

-To meters avstand til hverande

-Handle lokalt, unngå kjøpesentre dersom en kan.

-Det er viktig vi håndterer dette på en god måte. Vi vet at dette nå går spesielt på yngre mennesker, sier Astrid Eidsvik som legger til at de til enhver tid også vil måtte håndtere situasjoner på skoler og barnehager fortløpende og enkeltvis.

For utfyllende informasjon følg ÅLESUND KOMMUNE

Ålesund, Giske og Sula kommune strammer inn med nye lokale tiltak