Ålesund sentrum holder stand!Det er viktig å ha fakta på bordet når vi skal utvikle en hel by. Dette er den mest omfattende kartleggingen som noen gang er gjort i sentrum, sier daglig leder i Bypatrioten Trine Klemetsen som står bak arbeidet med eget sentrumsregnskap for Ålesund. Her får du noen av de viktigste funnene med kommentar, men også muligheten til å laste ned hele dokumentet.  

Bypatrioten har fulgt utviklingen i Ålesund sentrum tett og opplever at mytene om tingenes tilstand tidvis står i veien for god utvikling. -Derfor har vi laget sentrumsregnskapet, et verktøy vi håper vil være med på å styre både debatt og avgjørelser inn på rett spor, sier Trine Klemetsen som er svært glad for å ha Ålesund kommune med på laget. -Det er viktig at de bidrar med fakta og stiller seg bak et prosjekt som dette. Et dokument som er åpent og tilgjengelig for alle, sier hun. (Foto: Fridgeir Walderhaug)

Hvorfor et sentrumsregnskap?

-Vi har fulgt situasjonen på fortauskanten tett siden oppstarten i 2014. Her har vi truffet på engasjement, kunnskap og mye drivkraft. Men ser også at sentrum utsettes for myter. I sosiale medier, på folkemunne eller i overskrifter. Det går til og med så langt at faktafeil taes videre og inn i offentlige dokumenter, sier hun og understreker at det i ytterste fall får konsekvenser.

-Det gjør at man ikke når de som ønsker å satse her, bosette seg her, men det kan også føre til skjevfordeling av midler, sier hun om drivkraften for å gjennomføre det hun selv omtaler som gerilja-byutvikling. 

-Det er jo det. Noen tall finnes der ute, om man vet hva man ser etter, men i tillegg må man ha falkeblikk over det som ligger i luften samt gå gatelangs og telle. Men så lenge vi vet at en regions omdømme måles på kvaliteten til eget sentrum, så er det en jobb vi kommer til å fortsette med. 

-Dette er ikke et komplett regnskap, men det er en start. Målet neste år er å få inn enda mer informasjon om omsetning, gjerne fordelt på bransjer, sier hun. 

Les mer om hovedfunnene og last ned regnskapet:  

Antallet aktører på gateplan i Ålesund sentrum er ikke bare stabilt. Det øker litt hvert eneste år.

Ålesund sentrum holder stand! 

Ålesund sentrum har hatt positiv utvikling på gateplan helt siden 2015 da vi startet registreringen. Fra 277 aktører til 313 i 2018. Det er faktisk ikke bare bra, det er utrolig bra, i en tid da dette ikke er noen selvfølge med tanke på de store omveltningene varehandelen opplever, sier Klemetsen som også peker på utfordringer. 

Kommentar:

-Et sentrum vil alltid ha utfordringer med å sette sammen rette miksen av aktører. Det er sentrums store hemsko. Der kan man ikke annet enn å være tydelig på hva man mangler og ønsker, men også fri til gårdeiere som må være klar over hvor stor rolle de faktisk spiller i arbeidet med å skape et attraktivt bysentrum.

Så vil der også i løpet av et år alltid være naturlige omveltninger og utskiftinger. 

Ålesund sentrum er det største knutepunktet for kollektivtrafikk mellom Bergen og Trondheim.

Det største knutepunktet

Fra regnskapet:

Over to millioner! Det er antallet passasjerer som reiser til og fra Ålesund sentrum med kollektive transportmidler. Eller sagt på en annen måte: Hver ukedag-mandag til fredag- er det ca. 7400 personer som går på eller av en buss eller en båt i Ålesund sentrum. 

Kommentar:

-Dette er jo ett av de virkelig store funnene. Med de tallene kan vi fastslå at Ålesund sentrum som kollektivknutepunkt er nesten dobbelt så stort som Moa. Hvorfor er det da Moa som omtales som det største knutepunktet også i offentlige papirer? Hvor kommer akkurat den iveren fra, etter å gjøre Moa til et større knutepunkt enn det faktisk er? 

Byparken med stor lekeplass er et viktig sted for småbarnsfamilier midt i sentrum.

Flere yngre velger å bo i sentrum

Fra regnskapet:

Innbyggertallet i sentrum har de siste tiårene stort sett fulgt den samme utviklingen som Ålesund kommune totalt sett har hatt. Mellom 2001 og 2018 økte innbyggertallet i kommunen med 21,2 prosent. I samme periode økte innbyggertallet i sentrum med 22,7 prosent. På samme tid er veksten i antall 20-åringer på +36,5 prosent. 

Kommentar: 

Dette er utrolig spennende. Byens fremtid avhenger av at vi får flere boliger i sentrum. Dette viser at stadig yngre krefter kommer til og velger å bo urbant. Så er det opp til oss som by og kommune om vi klarer å få de til å bli værende i sentrum også når de får barn. Vi må jobbe med holdningen om at det både er trygt og kult å vokse opp i sentrum. Vi vet også at det er helt avgjørende med gode tilbud og aktiviteter, gjerne i gangavstand, skal vi få de til å bli boende i sentrum. 

Kulturlivet i Ålesund blomstrer. Ikke bare har man siste årene sett store festivaler komme til, men her begynner også å bli en virkelig god bredde, noe som er viktig for å tiltrekke seg enda flere som ønsker å bosette seg her.

Stor bredde i kulturtilbud

Ingen steder mellom Bergen og Trondheim har større kulturelt tilbud enn Ålesund sentrum. Ingen andre har heller flere besøkende på kulturarrangement. 200.000 er tallet besøkende for konserter og teater i i 2018. Listen for Møre og Romsdal viser at det selges seks ganger så mange billetter til konserter i Ålesund enn det gjør til stedet som er nr. 2 på listen. Molde. 

Kommentar: 

Dagens situasjon viser at Ålesund sentrum har vært gjennom en betydelig kulturell reise de siste tre tiårene. Som kultursjefen i Ålesund kommune Oskar Skulstad sier. "Kultur er ikke bare på gøy, det er er mer alvorlig enn som så". Tenk bare på ringvirkningene!

Besøker du Ålesund sentrum finner du et solid utvalg av restauranter, kaféer og spisesteder.

Vi ser også av regnskapet at det blomstrer i serveringsbransjen. En ting er tallene, noe annet er kunnskapen om at det også har foregått en solid kvalitetsøkning. Totalt er det nå 74 steder som selger mat, drikke, eller begge deler i Ålesund sentrum. 

 

VI HÅPER DETTE GAV EN LITEN SMAKEBIT. ØNSKER DU Å SE HELE SENTRUMSREGNSKAPET KAN DET LASTES NED HER! 

 

Har du kommentarer eller idéer til andre ting vi bør se på til neste år, kom gjerne med innspill på post@bypatrioten.com

 

-for en bedre by!

Bypatrioten AS

 

Sentrumsregnskap for Ålesund 2018