Ålesund kommune søker ildsjeler!Mange har allerede meldt sin interesse eller sendt inn gode forslag om kandidater, men vi trenger enda flere som ønsker å engasjere seg, sier Solveig Kvamme som er koordinator for de nye kommunedelsutvalgene.

Solveig Kvamme er Solveig Kvamme er koordinator for de nye kommunedelsutvalgene. Hun håper mange ønsker å engasjere seg. Spesielt yngre krefter.

- Å sitte i utvalget, gjør deg til et viktig talerør for eget lokalmiljø. Her møtes innbyggere, politikere, næringsliv og frivillige fra lag og organisasjoner for å jobbe sammen for et godt lokalmiljø og lokaldemokrati, sier hun og understreker at de spesielt frir til yngre krefter.
 
- Vi trenger de yngre. Det mange kanskje ikke vet er at utvalget også får et eget budsjett som skal brukes direkte på tiltak i og for lokalmiljøet.

Fristen for å sende inn kandidatforslag er fredag 31. januar. Det gjøres via kommunens hjemmesider.
 
11 kommunedelsutvalg

I Ålesund kommune vil det tilsammen være 11 kommunedelsutvalg som er geografisk samanfallende med ungdomsskolekretsene.
 
Utvalgene skal være bredt sammensatt og ungdom helt ned til 14 år kan være med. Det er kommunestyret som til slutt velger medlemmer ut i fra forslag som er sendt inn.