Å enes om de gode løsningeneDet diskuteres. På konferanser, kontorer og på fortauskanten. Det sies at Ålesund sliter med for mange prosjekter som ender i omkamper. Hva er greia? Hvorfor blir det ett steg frem og to tilbake? Bypatrioten har en teori…

Varaordfører Tore Johan Øvstebø (Krf) dukket opp og gav innspill på bypakken. I forkant Tore Hovland som sitter i bystyret for Ålesundslista og jobber for Fisketorget med lokaler i umiddelbar avstand til den nye gateterminalen.

I går arrangerte vi første "Bra by" ei møterekke vi håper blir en viktig arena for god byutvikling. En plass der vi lufter tanker, planer og idéer uavhengig av posisjon, parti og stilling. En arena for konstruktiv dialog i forkant.

For vår teori er at antall omkamper kan reduseres. Dersom man ønsker det. Det handler om informasjon, kommunikasjon og kunnskap.

Det handler om hvor god man er på dialog, involvering, medbestemmelse og påfølgende fordeling av arbeid. Det må til skal man utvikle en hel by.

Byutvikling kan ikke eies av en part alene. Av kommunen alene. Av næringslivet alene. Byutvikling er summen av innsatsen til oss alle. God byutvikling er summen av prosjekter, folk og gjennomføringskraft som finnes. I vår egen by!

(fortsetter under) 

Ole Kristian Birkeland fra Statens Vegvesen fortalte om erfaringene og trafikkanalysene som er gjort.

«Bra By» Gateterminal

Prosjekt «Gateterminal» fikk en vanskelig start, og er i så måte et glimrende prosjekt å innlede med. For å lære noe av. Rundt 20 aktører møtte frem til det som ble et spennende møte. Personer med ulik bakgrunn og kunnskap som valgte å bruke en tirsdag ettermiddag for å kna problemstillinger og løsninger for Ålesund by.

Prosjekt «Gateterminal» har siste tiden møtt motstand i det lokale næringslivet. Det tok nemlig over ett år før man ble hørt. Når man først ble hørt var der ikke samstemt oppfatning av situasjonen. Butikkene frykter for sin fremtid og informasjonen de fikk var ikke tilstrekkelig. Dermed oppstår misforståelser og frykt. På den måten står prosjektet med ny gateterminal i fare for å bli veltet. Stemt ned og vi har en ny omkamp.

Dette ville Bypatrioten til bunns i.

Hva har skjedd. Gjør det noe om vi dropper en gateterminal? Hvorfor er den viktig? Hva er de faktiske forutsetningene og i beste fall hva gjør vi videre?

(fortsetter under)

Byplansjef i Ålesund kommune gav oss bakgrunnsmateriale om sørsiden før videre diskusjon

Byplansjef i Ålesund kommune Ole Søvik var første mann ut. Han tok oss gjennom de generelle forutsetningene, planlagt innhold på sørsiden, reguleringsarbeid, Brosundtunell, bypakke og framdrift. For dette henger sammen.

Så åpnet vi for spørsmål, og de kom på rekke og rad. Gode spørsmål fra personer med både kunnskap og interesse for denne saken.

-Hvorfor legges ikke gateterminalen lengre øst.
-Hva med bussene gjennom bygatene?
-Hvorfor avventer vi ikke bypakke og får med Brosundtunell
-Hva om vi dropper gateterminal og bare har buss-stopp

Runar Paulsen (H) med alternativer til den planlagte gateterminalen

Også Runar Paulsen (H) fikk presentert sin alternative plan, og vi fortsatte. Med forslag og motforslag. Konstruktivt for å nettopp komme frem til det man håper og tror er den beste løsningen for Ålesund by.

Jeg skal gjøre et forøk på forenkling, for å forklare hva man faktisk er enige om og hvorfor. For vi er enige. Det kom vi fram til. 97 % enige sa vi innledningsvis og kanskje 99% enige da vi gikk hvert til vårt. De små prosentene av uenighet handler ikke om sak men hvordan det eventuelt skal gjennomføres.

Sindre O Blindheim i Norconsult (i midten) kom med følgende reaksjon etter møtet: Nok et viktig og riktig initiativ fra Bypatrioten. Slike prosesser og byutvikling er avhengig av god medvirkning for å lykkes! Å skape en attraktiv by for fremtiden, ikke for fortiden.

Som byplansjefen forklarte: Vi kan gjøre mye spennende og lurt innenfor vedtatte planer, men tar vi omkamp på sørsiden og gateterminal, setter vi oss selv tilbake til det herrens år 2012 og en omstendelig prosess for å lage nye planer og reguleringer. Det er kostbart og det tar tid. For lang tid om vi er serøse når vi sier at vi skal konkurrere mot andre byregioner.

1) Vi er straks klare for å starte på sørsiden, men det forutsetter at rutebilstasjonen rives. Da må vi flytte kollektivtrafikken.

2)En gateterminal er allerede planlagt. Løsningene ligger der. Vi diskuterte grundig og alle slapp til med alternative løsninger og forslag.

3) En «gateterminal» er ikke en ny rutebilstasjon. En gateterminal er et tilrettelagt punkt hvor bussene kommer innom, slipper av og på passasjerer og kjører videre, Det er ikke et sted for parkering eller oppsamling av busser.
Det blir en møteplass, et treffsted.

4) Vi kan ikke diskutere trafikkløsninger for sentrum uten å diskutere Brosundtunell. Så det gjorde vi også. Informasjonen om at hele sørsideplanen forutsetter en Brosundtunell gjorde at vi raskt kunne gå videre. I stedet for å stange videre på frykten for om der blir tunell eller ikke. Det må det bli skal vi ha en sørside å snakke om.

5) Bypakke. Alle prosjekter som skal inn i en bypakke må være ferdig regulert. Det er ikke Brosundtunnellen. Enda. Men dit kommer man og arbeidet er i gang. Så kommer diskusjonen i etterkant. Skal bypakken utvides i trinn to og Brosundtunnellen inn, og skal prosjektet gjennomføres av private eller kommunen. Det er en annen diskusjon og den kommer. Fortsetter vi som dette kan vi risikere at også den diskusjonen bli konstruktiv. Til det beste for byen.

6) Sørsideplanen er ikke en drøm – den er klar for realisering. Fylkeskommunen og kommunen starter bygging på Prestekaia om to år – bygg til ny videregående skole, kulturskole og Barneteatret Vårt.

Kirsti Dale (Sp) og Arne Almaas har et brennende engasjement for Ålesund by.

Konklusjon

Ønsker vi å komme i gang med sørsiden, er den nye gateterminalen viktig. Skal vi redusere antall biler i sentrumsgatene og få gode nok trafikkløsninger må Brosundtunnellen på plass.

Så til den generelle debatten om Ålesund by. Vi må klare å løfte blikket og planlegge for fremtiden. Dine vaner i dag kan ikke legge premissene for løsningene som kreves i fremtiden. Vi må endre oss i takt med tiden, vi må ha flere til å bo i sentrum og vi må tenke kollektivtrafikk. Å planlegge fremtidens by krever at du ser for deg en ny måte å gjøre ting på. For det vi snakker om i dag gjelder i stor grad oppveksten og dagliglivet til våre barn og barnebarn. Da må vi løfte blikket, vi må kunne se dette i fugleperspektiv og vi må tørre å tenke nytt, og vi MÅ komme i gang, innenfor de allerede vedtatte rammene.

Neste «Bra By» tar for seg «Turistbyen Ålesund» med utfordringer og muligheter.

Kommer du?

Bypatrioten
-for en bedre by!

Jon Breivik som representerer taxinæringen hadde mange gode innspill

Berit Westad, Handelshuset Rønneberg AS og utbygger av Kremmergaarden var opptatt av å samle kreftene og unngå omkampene som hindrer utviklingen.

Monica Molvær fra Ålesund sentrumsforening

Det stemmer. Lave skuldre, raushet og en god dialog gir godt samarbeid., tenkte Bypatrioten da dette bildet ble tatt.

Møteleder og styreleder i Bypatrioten Terje Devold her sammen med Berit Westad fra Handelshuset Rønneberg AS

Jon Breivik og Terje Devold på jakt etter de gode løsningene.