Hvorfor trenger vi Bypatrioter?

Folk snakket om en død by. Jeg så ingen død by, bare masse initiativ, flotte butikker, pågangsmot og gode prosjekter. Det måtte framsnakkes sånn at enda mer kunne vokse frem. Der startet det som var ei enkel facebookside og som i i dag har blitt til et helt byutviklingsprosjekt fra fortauskanten -for en bedre by! 

Å være bypatriot betyr å bruke byen sin i vær og vind. Man må delta skal man ha en levende by!

I dag er vi to Bypatrioter på fulltid, frilansere og frivillige. Vi har egen byblogg, 26.000 følgere, drifter prosjekter og fungerer som et nav og blir sett på som vaktmestere i egen by. Ingen sak for liten, ingen for stor. I ryggen har vi over 150 bedrifter som støttespillere, annonsører og samarbeidspartnere. 

Vi liker å si at vi bygger by fra fortauskanten. Nettopp fordi vi har næringsliv, folk og kulturliv i fokus og i ryggen. De som faktisk holder sentrum levende. Ofte på tross av politiske beslutninger og ikke ved hjelp av. Våre bysentrum er skjøre og ofte utsatt for press fra de store kjøpesenterområdene utenfor byene.

Bypatrioten heier på og jobber aktivt hver dag for Ålesund by men spesielt vårt bysentrum. Det gjør vi fordi vi er fast bestemt på at bare bysentrum kan og bør være sentrum i en stor ny Ålesundsregion.

Sentrum hadde for en del år siden de samme utfordringene som veldig mange andre byer på tilsvarende størrelse: Store kjøpesentre poppet opp utenfor sentrum og handelsmønsteret endret seg. 

I takt med dette, endret hele bildet seg. Trafikk, folk, og planlegging -  eller; mangel på planlegging. 

Mange butikklokaler i sentrum ble stående tomme, folk snakket byen ned og løsningene så ikke ut til å finnes.

Ved å fremsnakke, få ut fakta, markedsføre og knytte sammen, håper vi å ha vært en positiv bidragsyter til å snu den trenden. I dag finner du knapt et ledig lokale på gateplan i sentrum og teller du aktørene finner du tett på 300.

Hva skjedde etterhvert som verktøyet var der? Jo, folk turte å satse, prosjektene viste igjen i bybildet, publikum ble med på laget og det er blitt IN å bruke sitt eget sentrum. 

Våre facebooksider og innlegg om Ålesund by har en rekkevidde på 150-200. 000 personer hver eneste uke. Folk heier, deler og er oppriktig engasjert. Og trenden med vekst fortsetter. 

Men: Dette er skjørt. Det er fortsatt sånn at ingenting kommer av seg selv. Der er alltid noe som kan og må bli bedre.  

Bypatrioten oppfordrer politikere både sentralt og lokalt til å sette seg nøye inn i dynamikken i et bysentrum. Til å knekke koden og skjønne at man må ta et aktivt ansvar. Det hjelper lite å drømme om et bilfritt bysentrum dersom det tar livet av handelen i en middel stor by. For vi er ikke alle store byer med nok tilgang på folk.

Jeg sier ikke at handelen vil dø om du tar bort bilene, men man skal vite hva man gjør.

Man må først fikse før man fjerner. Man må først ha god kollektivtrafikk, buss og båt, før man ber folk om å bruke mindre bil. 

Man må først fikse byrommene vi allerede har slik at folk bruker dem, før man fjerner fjerner parkeringsplassene man i dag er avhengige av. 

Det handler om rekkefølgekrav og bred involvering skal man lykkes. 

Det er en uttalt strategi fra Thon gruppen om å trekke til seg aktiviteter, kultur og andre tilbud, for å styrke kjøpesentrene. I Ålesund har det allerede skjedd i form av nytt kinosenter og nå står biblioteket trolig for tur. Til å bli en del av varehuset på Moa. To mil utenfor bysentrum. Hovedavdelingen ligger fortsatt i sentrum, hvor den venter, venter og venter på ei sørside. I mellomtiden går alt fortere inne på kjøpesenteret…

De små butikkene som holder liv i sentrum 365 dager i året kan ikke ta den belastningen om å utvikle et sentrum alene. De er avhengige av at nettopp urbane tilbud styrkes i sentrum. Først. 

Uten inntekter fra butikkene på gateplan kan heller ikke gårdeierene ta vare på husene, eller jugendstilen som er vårt ypperste varemerke og identitet.  

«F I K S» sier vi om vårt prosjekt. For oss betyr det:

F olkelig
I nformasjon
K unnskap
S samarbeid

i håp om å utvikle -en bedre by!

Det er viktig å koble seg på og samle kunnskap fra de som kan og vet:
Nærings-og kulturlivet i egen by. Det er nemlig de - og innbyggerene - som satser og utvikler sin egen by. Hver eneste dag.

 

Trine Klemetsen