The North West utsettes til 2018

I en pressemelding kommer det i dag frem at The North West utsettes til 2018. 

Et avkorta The North West (TNW) var planlagt 5 – 7. oktober 2017. Det nyetablerte styret i TNW har diskutert arrangementstidspunktet og konkludert med at det er ønskelig å flytte det første arrangementet til våren 2018.


Styreleder i aksjeselskapet, Knut Flakk, påpeker at det er flere gode grunner for å flytte The North West et halvt års tid. 

(fortsetter under)

-Det er viktig for styret i det nystifta selskapet at det første arrangementet blir så komplett som mulig. Premissene for å arrangere The North West i oktober var en nedskalert versjon. En slik versjon ville vanskelig kunne gi et fullgodt bilde av det vi ønsker å få til og en utsettelse i et halvt år vil gi vesentlig bedre tid til planlegging og gjennomføring av et vellykka arrangement. - Fylkeskommunen har gitt klare signal om at de ønsker å se på mulighetene for å integrere Mørekonferansen i arrangementet. Dette er svært positivt, men krever tidsmessig samkjøring. - Ved valg av eksterne samarbeidspartnere må det gjennomføres formelle prosesser. Dette, inkludert etablering av en permanent organisasjon i selskapet, krever også en del tid. Knut Flakk uttrykker stor tro på at TNW kan bli et viktig bidrag i arbeidet med å gjøre Ålesundsregionen enda mer attraktiv. 

- The North West har alle forutsetninger for å lykkes og både jeg og de øvrige i styret gleder oss til å ta fatt på denne særdeles spennende oppgaven.

Styresammensetning

Styret er nå på plass og har åtte medlemmer. Fylkeskommunen vil gå inn som stor aksjonær i selskapet sammen med de sju kommunene i Region Ålesund og ønsker å være representert i styret.

Knut Flakk, adm.dir i Flakk Gruppen (styreleder) 

Kine Berild Norheim, stipendiat NTNU i Ålesund 

Guttorm Ulla, daglig leder i Haram Næring og Innovasjonsforum 

Eva Mariann Vinje Aurdal, ordfører i Ålesund (politisk repr. for Region Ålesund) 

Malin Gjørtz, administrativ leder i Wille Interiør, Oslo 

Frode Elias Synnes, kultursjef i Giske kommune 

Yvonne Aarset, byråleder/partner ELLE mELLE 

Ragna Brenne Bjerkeset, ass. regional – og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune


Det er Region Ålesund som står bak The North West og stiftinga av aksjeselskapet. Region Ålesund er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Haram, Giske, Sandøy, Sula, Skodje, Ørskog og Ålesund.